Матусівська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Послуги соціального характеру

Послуги   соціального   характеру ***

1   НАДАННЯ  СУБСИДІЙ  ДЛЯ  ВІДШКОДУВАННЯ  ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО  ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА

2     НАДАННЯ  ПІЛЬГ  НА  ПРИДБАННЯ  ТВЕРДОГО  ПАЛИВА І СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ

3    ВИДАЧА  ДОВІДКИ  ДЛЯ  ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ НЕ  МАЮТЬ  ПРАВА НА ПЕНСІЮ ЧИ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

4     НАДАННЯ   ТИМЧАСОВОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  ДОПОМОГИ  ДІТЯМ, БАТЬКИ  ЯКИХ  УХИЛЯЮТЬСЯ  ВІД  СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ  МОЖЛИВОСТІ  УТРИМУВАТИ  ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ

5      НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

6      НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ ЗАСТРАХОВАНІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

7     НАДАННЯ   ДЕРЖАВНОЇ    ДОПОМОГИ  ПРИ    НАРОДЖЕННІ   ДИТИНИ

8     НАДАННЯ     ДЕРЖАВНОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ  УСИНОВЛЕННІ  ДИТИНИ

9      НАДАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ   ДОПОМОГИ  НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

10    НАДАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СОЦІАЛЬНОЇ  ДОПОМОГИ  ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

11     НАДАННЯ   ДЕРЖАВНОЇ   СОЦІАЛЬНОЇ   ДОПОМОГИ  НА  ДОГЛЯД  ОСОБАМ, ЯКІ  НЕ  МАЮТЬ  ПРАВА  НА  ПЕНСІЮ ТА  ОСОБАМ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ

12     ВИПЛАТА  ОДНОРАЗОВОЇ  ВИНАГОРОДИ  ЖІНКАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО  ПОЧЕСНЕ  ЗВАННЯ  УКРАЇНИ „МАТИ-ГЕРОЇНЯ``

13     КОМПЕНСАЦІЙНА  ВИПЛАТА  ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ СОЦІАЛЬНІ  ПОСЛУГИ

14      ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕННЯ  ЩОДО  СОЦІАЛЬНОГО   ОБСЛУГОВУВАННЯ  ГРОМАДЯНИНА ТЕРИТОРІАЛЬНИМ   ЦЕНТРОМ   СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

15       НАДАННЯ   ДЕРЖАВНОЇ   ДОПОМОГИ  НА  ДІТЕЙ, НАД  ЯКИМИ  ВСТАНОВЛЕНО  ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

16       НАДАННЯ    НАДБАВКИ    НА  ДОГЛЯД   ЗА   ОСОБАМИ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ  З  ДИТИНСТВА ТА ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

17      ВСТАНОВЛЕННЯ  СТАТУСУ  ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ  ВНАСЛІДОК  ВІЙНИ

18      ВСТАНОВЛЕННЯ      СТАТУСУ    УЧАСНИКА  ВІЙНИ

19     ВСТАНОВЛЕННЯ    СТАТУСУ  ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО   ВЕТЕРАНА   ВІЙНИ

20    НАДАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

21    НАДАННЯ  ЩОМІСЯЧНОЇ  ГРОШОВОЇ  ДОПОМОГИ  ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЄ  РАЗОМ  З ОСОБОЮ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ I ЧИ II ГРУПИ ВНАСЛІДОК  ПСИХІЧНОГО  РОЗЛАДУ, ЯКА ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКОЇ   КОМІСІЇ МЕДИЧНОГО  ЗАКЛАДУ ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ, НА ДОГЛЯД ЗА НЕЮ

22     ПРИЗНАЧЕННЯ   ЩОМІСЯЧНОЇ   АДРЕСНОЇ   ДОПОМОГИ   ВНУТРІШНЬО  ПЕРЕМІЩЕНИМ  ОСОБАМ  ДЛЯ  ПОКРИТТЯ  ВИТРАТ  НА  ПРОЖИВАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

23    ПРИЗНАЧЕННЯ   ОДНОРАЗОВОЇ   МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  ОСОБАМ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ

24     ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ (ПУТІВКИ) ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА / АБО ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ ТА / АБО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСНИХ, КИЇВСЬКОЇ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКИХ, РАЙОННИХ, РАЙОННИХ У ММ. КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКИХ, РАЙОННИХ У МІСТАХ (У РАЗІ ЇХ УТВОРЕННЯ) РАД

25     ПРИЗНАЧЕННЯ  ТА ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ  СІМ’ЯМ ЯКІ ВТРАТИЛИ ГОДУВАЛЬНИКА ІЗ ЧИСЛА ОСІБ, ВІДНЕСЕНИХ ДО УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ, ТА УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, ОСІБ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, СКЛАДАННІ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ І ВИКОНАННІ НА НИХ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ, СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З УЧАСТЮ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, СКЛАДАННІ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ І ВИКОНАННІ НА НИХ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ; ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ БАТЬКАМ ПОМЕРЛОГО УЧАСНИКА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, СМЕРТЬ ЯКОГО ПОВ’ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ

26      ПРИЗНАЧЕННЯ  ОДНОРАЗОВОЇ  ГРОШОВОЇ  ДОПОМОГИ  У РАЗІ ЗАГИБЕЛІ (СМЕРТІ) АБО ІНВАЛІДНОСТІ ВОЛОНТЕРА ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ (КОНТУЗІЇ, ТРАВМИ АБО КАЛІЦТВА), ОТРИМАНОГО ПІД ЧАС НАДАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

27        ВИДАЧА  НАПРАВЛЕННЯ  НА  ПРОХОДЖЕННЯ  ОБЛАСНОЇ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ  МІСЬКОЇ  У М. КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ  ЕКСПЕРТНОЇ  КОМІСІЇ  ДЛЯ  ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ АВТОМОБІЛЯМИ

28        ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

29        ВИДАЧА  ПУТІВКИ  НА ВЛАШТУВАННЯ ДО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ, ПАНСІОНАТУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ, ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ, ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ АБО МОЛОДІЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ

30         ВИДАЧА  ПОСВІДЧЕНЬ  ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ  ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ  КАТАСТРОФИ, ТА ІНШИМ  КАТЕГОРІЯМ  ГРОМАДЯН

31        ВИДАЧА  ПОСВІДЧЕННЯ  ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

32         НАДАННЯ       ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ  ОСОБІ, ЯКА ДОГЛЯДАЄ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ

33    ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА КОМПЕНСАЦІЙ ТА ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, УЧАСНИКАМ  ЛІКВІДАЦІЇ  ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, ПОТЕРПІЛИМ  ВІД  ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ПОТЕРПІЛИМ  ВІД  РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КАТЕГОРІЙ 1, 2 ТА 3, ДІТЯМ, ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

34     НАДАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  ДОПОМОГИ  НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ  У  БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ

35     ПРИЗНАЧЕННЯ  ТИМЧАСОВОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  ДОПОМОГИ     НЕПРАЦЮЮЧІЙ ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА  ПЕНСІЙНОГО ВІКУ , АЛЕ НЕ НАБУЛА ПРАВА НА ПЕНСІЙНУ ВИПЛАТУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ СТРАХОВОГО СТАЖУ

36       ПРИЗНАЧЕННЯ   ГРОШОВОЇ   КОМПЕНСАЦІІЇ   ВАРТОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО  ЛІКУВАННЯ   ДЕЯКИМ  КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

37       ПРИЗНАЧЕННЯ   ОДНОРАЗОВОЇ   НАТУРАЛЬНОЇ   ДОПОМОГИ «ПАКУНОК МАЛЮКА»

38     ПРИЗНАЧЕННЯ    ПАТРОНАТНОГО   ВИХОВАТЕЛЯ

39     ПРИЗНАЧЕННЯ  ТА  ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ  ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ВНАСЛІДОК  ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ , ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, ТА ЩОРІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

40     НАДАННЯ   ЩОРІЧНОЇ   ГРОШОВОЇ   ДОПОМОГИ   ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ   ВАРТОСТІ   ПУТІВОК   САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЗАКЛАДАМ   ТА   ЗАКЛАДАМ   ВІДПОЧИНКУ, ЗДІЙСНЕННЯ ДОПЛАТ ЗА РАХУНОК  ВЛАСНИХ  КОШТІВ, ВИПЛАТА  ГРОШОВОЇ  КОМПЕНСАЦІЇ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ   ВНАСЛІДОК  ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

41      ВИПЛАТА  ДЕЯКИМ  КАТЕГОРІЯМ  ОСІБ  З ІНВАЛІДНІСТЮ   ГРОШОВО Ї  КОМПЕНСАЦІЇ  ЗАМІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ  ПУТІВКИ  ТА ВАРТОСТІ САМОСТІЙНОГО  САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

42     ПРИЗНАЧЕННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СОЦІАЛЬНОЇ  ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ-СИРІТ  ТА ДІТЕЙ  ПОЗБАВЛЕНИХ  БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,  ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ  І  ПРИЙОМНИМ  БАТЬКАМ ЗА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  У ДИТЯЧИХ  БУДИНКАХ  СІМЕЙНОГО ТИПУ ТА  ПРИЙОМНИХ СІМ’ЯХ

43    ПРИЙОМ   ЗАЯВ  З  НЕОБХІДНИМИ   ДОКУМЕНТАМИ  ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ  ДО ЄДИНОГО  ДЕРЖАВНОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО  РЕЄСТРУ  ОСІБ, ЯКІ  МАЮТЬ  ПРАВО  НА ПІЛЬГИ, ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПІЛЬГОВИКА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь